Åpningsspill

8 regler for sunt åpningsspill:
1
Sørg for rask og harmonisk
utvikling av offiserene.
Offiserene må i spill,
og de skal samarbeide.
5
Flytt ikke dronningen for tidlig.
I alle fall ikke for langt.
Den blir lett utsatt for angrep.
2
Kjemp om sentrum.
Sentrum i sjakk har samme
 betydning som midtbanen i fotball.
Brikkene trenger plass til å bevege
seg på. Kontroll over sentrum er
begynnelsen til kontroll over spillet.
6
Flytt ikke samme brikke
flere ganger enn nødvendig.
3
Planlegg rokade, gjerne kort.
En konge i sentrum blir lett
utsatt, og dessuten i veien for
egne brikker. Kort rokade går raskest,
og i den lange rokadestillingen
er det flere felter å angripe.
7
Unngå unødvendige bondetrekk.
Begge de to siste er versjoner
over regel 1. Sjakkspillet krever
effektiv bruk av ressursene.
Hvert trekk skal ha sin funksjon.
Og vær særlig forsiktig med bondetrekk
som svekker kongestillingen.
4
Vær fleksibel. Gjør nyttige trekk
som ikke røper planene dine
tidligere enn nødvendig. I praksis kan
det ofte bety at vi utvikler springerne
før løperne. Springerne står i første omgang gjerne best på c3 og f3
(tilsvarende c6 og f6),
mens løperne kan ha flere
fristende valgmuligheter.
8
Gå ikke på bonderov. Især
i åpne stillinger kan utviklingen
være mer verdt enn bønder.
3 huskeregler:
1
Kjemp om sentrum!
2
Utvikle offiserene raskt og aktivt!
3
Pass på kongens sikkerhet!
4 hovedtrekk om hvordan man utvikler offiserene raskt og aktivt:
1
Springere før løpere.
3
Forsøk å bruke alle offiserene,
ikke bare noen.
2
Ikke flytt ut dronningen tidlig,
uten en god grunn.
4
Utvikle kongefløyen før dronningfløyen,
for å bli klar til kort rokade.
Ingen regel uten unntak:
Ingen regel uten unntak, særlig ikke i sjakk. Sjakkspillet nekter konsekvent å la seg
systematisere i enkle regler. Vi må bare godta at enhver stilling inneholder sine
egne helt konkrete muligheter. Det betyr slett ikke at lærereglene våre er verdiløse.
De gjelder for et stort flertall av tilfellene, men fritar deg ikke for eget tankearbeid.
Iblant bør du nettopp vente med å rokere, flytte samme løper to ganger på rad,
eller gjøre et bondetrekk som svekker kongestillingen.
Forberedelse:
En alminnelig god spiller vil fra første stund være klar over hvilken variant
i vedkommende åpning han vil spille. Allerede dette er jo en plan, men da
motstanderen uten vanskelighet kan kullkaste den ved å føre spillet inn
i andre baner, er den ennå ikke en plan i den forstand vi her mener: En plan
som vi ikke er i stand til å se hvordan motstanderen skal kunne forhindre.
En plan som vi stuper eller står med.
Slagord:
Kombiner utvikling med angrep! Kombiner forsvar med utvikling!
Begreper:
Trekkomkasting:
Når man ikke flytter brikkene som beskrevet i en åpning, men likevel
kommer inn i åpningen etter noen trekk.
For eksempel kan hollandsk starte slik: 1.d4 e6 2.c4 f5, som blir akkurat
det samme som 1.d4 f5 2.c4 e6.
Binding:
Når en brikke hindres i å flytte, fordi
det da blir et ulovlig trekk (kongen
kommer i sjakk), så kalles det en
absolutt binding. Når en brikke hindres
i å flytte, fordi det medfører materielle
tap, som er til gunst for motparten,
så kalles det en relativ binding.
Hedgehog kan du lese om her (engelsk).
Fianchetto kan du lese om her (engelsk).
Åpningsstatistikk og sjakkpartier:
 Åpningsstatistikk - klikk på trekkene!
I hjørnet på feltet h1, kan du snu brettet!
Partier spilt i 2016
Partier spilt av de beste
i verden, norden og Norge.
Klikk på navn, for å se partier!
Partier spilt fra 1843 - i dag.
Partier som velges fra åpninger,
spillere eller turneringer.
Sjakkåpninger med ECO-koder.
Sjakkåpningsguide med forklaringer (engelsk).
Her kan du søke på alt av sjakkåpninger.
Man grovsorterer sjakkåpningene i 3 grupper:
1
Åpne spill
1.e4 e5
2
Halvåpne spill
1.e4 (ikke e5)
3
Lukkede spill
Ikke 1.e4
Oftest 1.d4 1.c4 og 1.Sf3
Åpningsvalg - videoer som kan hjelpe deg å velge:
Åpningsvalg