Sjakkjulekalender

 
 
1

Når man kan "gafle" til seg dronning, ved å flytte begge springerne til samme felt, så hjelper det ikke med bare ett forsvar. Sef6+ Lxf6 Sgf6+ 1-0 eller Sgf6+ Lxf6 Sef6+ 1-0 Det er samme hvilken springer man bruker først. Svart mister dronninga.

Video 1.desember
2

Her ser man at den svarte dronninga er beskyttet av en bonde i samme diagonal som den hvite dronninga står i. Bonden kan fjernes med sjakk og da mister svart dronninga, siden den ikke kan flytte ut av diagonalen til den hvite dronninga. Txg6+ 1-0

Video 2.desember
3

Det svarte tårnet er beskyttet av Lf8 og kan derfor ikke bevege seg fritt på 6.raden. Det kan hvit utnytte ved å spille Le6+ som truer både Sb3 og Kg8 Se alltid etter om motstanderens brikker har begrensninger som kan utnyttes!

Video 3.desember
4

I denne stillingen vil svart ved hjelp av tårndobling matte på førsteraden, men det er ett problem: Kongen må jages inn i hjørnet først. Derfor spiller svart De5+ Etter Lxe5 Lxe5+ så må hvit spille Kh1 Nå kommer tårndoblingen til sin fulle rett: Tf1+ Txf1 Tf1# og 0-1

Video 4.desember
5

Her har svart vært litt uforsiktig og spilt Sc6-Sa5 Dermed er dronningen overbelastet. Det blir for mye å holde styr på. Den kan ikke forsvare både springer og løper. Det kan hvit utnytte med Lxd7 Etter Sxb3 Txa8 så vil svart tape materiell. Sjekk alltid om brikker er overbelastet!

Video 5.desember
6

Hvit trekker og vinner. Det første vi legger merke til, er at det er ingen tid å miste, for svart truer sjakk matt i løpet av 2 trekk. Dronninga peker mot kongen, mens tårn og springere tar seg av nabofeltene. Man må klare å visualisere forserte trekk og hva som er mest effektivt. Klarer du det?
Løsningen kommer i morgen.
Video 6.desember
7

Når konge eller tårn skal unngå trusler fra en springer, så bør man ha ett diagonalfelt mellom springeren og egne brikker, slik som vist i diagrammet. Løsning fra i går: Når man selv står i mattfare, så er det kun forsert matt som gjelder. Enten Dxh6+ gxh6 Sxf7+ Txf7 Tg8# eller Sxf7+ Txf7 Dxh6+ gxh6 Tg8#

Video 7.desember
8

I denne stillingen spilte svart g5 Når man får servert brikker rett i slag, så må man alltid sjekke om det er en "lurendreier", et trekk som skal lure deg til å ta brikken, for deretter å straffe deg hardt. Hvis hvit spiller Lxg5 så kommer Sxf3+ fulgt av Sxg5 og da har løperen gått tapt. Bedre med Lg3 som vil dekke bonden på e5

Video 8.desember
9

Hvit trekker og vinner. Ser man på materiell, så er det likt. Finnes det noe i stillingen som hvit kan utnytte? Er det mottrusler å ta hensyn til først? Siden det er jevnt materielt sett, så må hvit "smi mens jernet er varmt". Finner du løsningen på problemet? Du vil få fasiten i morgen.


Video 9.desember
10

Hvis det er 2 felter mellom springer og løper i en rett linje, slik diagrammet viser, så vil løperen dekke 4 felter som springeren kan gå til. Det er også greit å plassere kongen på samme måte overfor en springer. Løsning i går: Hvit utnytter bindingen til Sg7 som dermed ikke er med i forsvaret. Hvit spiller Te8 Hvis Txe8 kommer Txe8# Hvis Tdf7 kommer Sxf7+ Dxf7 Txf8+ og hvit vil vinne partiet.

Video 10.desember
11

Med dette trekket ofrer hvit sin egen løper med Le5+ Hva er hensikten med dette trekket? For å unngå å miste dronninga øyeblikkelig, så spiller svart Kxe5 bare for å bli møtt med Dc3+ Dermed har svart fått inn en absolutt spidder, siden kongen må ut av sjakken, men ikke lenger kan beskytte sin dronning. Sjekk alltid om det finnes mulighet for å spidde, og pass deg for ikke selv å bli spiddet! 3 videoer kommer etter hverandre.

Video 11.desember
12

Når man skal matte en konge med dronning, så vil det gå relativt greit. Men du må alltid huske på at hvis kongen står i et hjørne, så må man unngå å ha dronningen et springerfelt unna kongen. Den som har konge bør prøve å holde springerfelts avstand til dronninga. Da kan motstanderen trå feil og man kan berge remis ved patt.
 Video 12.desember 
13

Er det noe lurt man kan gjøre i denne stillingen, som hvit? Ja, det er det. De8+ selv om Td8 dekker det feltet. For etter Txe8 så kommer Txe8# Slike taktiske muligheter bør man alltid være oppmerksom på! Videoen består av 11 videoer, men du må finne fortsettelsen på høyre side av videoen.

Video 13.desember
14

Å gjenkjenne sjakkmatt-mønster kan komme godt med når man spiller sjakk. Som svart så ser man at Lf5 dekker diagonalen mot b1 og da skulle man ønske at man kunne få dronning eller tårn ned dit. Klarer man det i en fei? Joda, det er mulig. Man ofrer dronningen først med Dxb3 Etter axb3 Txb3 truer Tb1# så svart må legge inn et rømningsfelt med Le1 men da kommer Le3+ Sd2 som er i en absolutt binding. Derfor kan svart avslutte med Tb1#

Video 14.desember
15

Her er springeren plassert på et felt som kalles utpost. Det er et veldig godt felt, som er i enden av egen bondekjede og helst inne på motstanderens halvdel. Springeren kan ikke jages av bønder. Her er den ekstra sterk, fordi den heller ikke kan jages vekk av springere eller løper, i tillegg til at den er plassert i sentrum av brettet, hvor den dominerer stort. Stormestere bruker gjerne mange trekk for å få en springer så godt plassert på brettet.

Video 15.desember
16

Lg5 peker mot d8 mens Ke8 ikke har noen steder å flykte. Men kan vi få en dronning eller et tårn til d8, som ser ut til å være veldig beskyttet? Txe5+ Hvis dxe5 så Dxe5+ Dxe5 Lc6+ Txc6 og vips, så kan vi spille Td8# Men hvor vanskelig er det å se dette? Først må man se at d8 er feltet for en dronning eller et tårn. Deretter må man se på forserte trekk (altså trekk som må gjøres). NB! Et sjakkprogram vil nok spille Le7 istedenfor dxe5 men det vinner jo hvit enkelt med Txe7+

Video 16.desember
17

Hvor god er du til å visualisere? Å kunne foreta variantberegninger uten å flytte på brikkene. Klarer du å se at Td7 er raskeste måte å vinne på? La oss se på den logiske trekkrekkefølgen: Td7 Lxd7 cxd7+ Kxd7 Lg4+ Da får man åpnet e-linja med tempo. Husk at det er ekstra viktig å åpne linjer for løpere og tårn, når man skal angripe uten springere! Ke8 Te1+ De7 Dxe7# eller Dxh8#Video 17.desember
18

Her spiller svart Lg7 og etter Lxg7+ Kxg7 kommer avdekkersjakken f6+ og Lg4 peker mot Td7 samtidig. Hvis man får spilt fram f6 på en fordelaktig måte, som f.eks. f6+ så vil man legge inn 2 trusler samtidig. Det er det som skjer når man får inn en avdekkersjakk og den forsvarende part ikke kan forsvare seg mot begge deler. Dermed går materiell tapt. I dette tilfellet et tårn. Ofte nok til å få en stor fordel i partiet.


Video 18.desember
19

Når man skal innlede et mattangrep, så må man eliminere kongens muligheter til å flykte. Hensikten med Td8 litt tidligere var nettopp dette og nå er tiden kommet: Svart spiller Le3+ og Kd2 er ikke mulig. Sd2 er eneste muligheten, men pga. en absolutt binding (det er ulovlig å flytte) så kan svart spille Tb1# Linjer for tårn og diagonaler for løpere er ofte viktig, når man skal innlede mattangrep.Video 19.desember
20

Når man blir truet, så skal man alltid se etter muligheter før man tar retrett! Her har hvit spilt g4 for å angripe Sh5, men glemmer at h2 er bundet og ikke kan delta i forsvaret. Dermed kan svart spille Sg3+ fulgt av Sxe2 Den hvite dronningen er fanget etter gaffeltrekket Sg3+ og hvit gir opp. Mange er for raske med å trekke tilbake brikker som blir truet og går dermed glipp av taktiske muligheter.Video 20.desember
21

Er det mulig for hvit å spille noe annet, enn å flytte på tårn eller beskytte tårn i denne stillingen? Hvor enkelt synes du det er å svare ja eller nei på dette spørsmålet? Hvis du skulle lure, så er svaret matt på åttenderaden, og det vil man tvinge fram med Sb6+ Svart må da spille axb6 og så kommer Ta8# Synes du det er vanskelig å se at du må sette en brikke rett i slag for å få til et raskt mattangrep? Klarer du å se sjakk matt-mønster tydeligere nå enn før?

Video 21.desember