VVM 2015

* Vestvågøymesterskapet 4.runde *

* Vestvågøy Championship 4th round *

* Deep Rybka 4 with 150 minutes full analysis
*

Oversettelse fra engelsk til norsk / translation from English to Norwegian:
prevents intrusion = hindrer inntrenging
backward = tilbakeliggende / underutviklet
cramped = hemmet
the knight likes it on d5 = (her) springeren trives på d5
keep up the pressure = holde oppe trykket
seems even better = virker enda bedre
had to be tried to avoid defeat = måtte bli prøvd for å unngå nederlag

white king safety improved = sikkerheten til den hvite kongen er forbedret
weakening the position = svekker stillingen
necessary = nødvendig
has reached his goal = har nådd målet
deflection = (sjakk) taktikk for å få en brikke hos motstanderen
til å forlate et felt, rad eller linje, for på denne måten å blottlegge / eksponere
kongen eller en verdifull brikke. Brukes ofte i forbindelse med en kombinasjon
eller et angrep, hvor brikken som tvinges vekk, er en viktig del av forsvaret
the rescuing straw = (rednings)halmstrået
relax = slappe av
celebrate = feire
pinning = (sjakk) binder
forfeits the advantage = forspiller fordelen
twofold = dobbel / dobbelt
clearance = klaring / spillerom
irregular openings = (her) uvanlige åpninger (irregular = uregelmessig)
loses the upper hand = mister overtaket
sacrifices = ofrer
ruins a very nice position = ødelegger en veldig fin stilling
makes sure everything is clear = sørger for at alt er klart

noen oversettelser finner dere i tidligere runder