LV 2020

* 2.runde våren 2020 *

* 120 minutter med Komodo 10-analyse,
flere varianter og instruktive kommentarer. *