* Slik er en perfekt terminliste *

I en perfekt Berger terminliste har ingen samme farge i de 2 første eller 2 siste rundene.
Man skal kun ha samme farge 2 runder på rad en gang hver halvdel.
I tillegg kan man få samme farge 2 runder på rad i overgangen fra første til andre halvdel.

I lagidrett har ingen 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad i starten eller slutten.
Man skal kun ha 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad en gang hver halvdel.
I tillegg kan man få 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad i overgangen fra første til andre halvdel.


Spilleren eller laget med nr.1 må alltid møte et partallnr. som ikke er minst eller størst i 1.runde.
FIDE, Norges Sjakkforbund og Turneringsservice får feil, siden 1 møter største partall i 1.runde.

Hvis det er odde antall deltakere, så er det motstanderen til det høyeste tallet som har walk-over.

 

 

Schedule for 17 or 18:

Round 1
1-4
2-3
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
18-11
Round 2
5-1
4-2
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
3-18
Round 3
1-6
2-5
3-4
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
18-12
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
4-18
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
17-9
16-10
15-11
14-12
18-13
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-17
11-16
12-15
13-14
5-18
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
17-11
16-12
15-13
18-14
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-17
13-16
14-15
6-18
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
17-13
16-14
18-15
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-17
15-16
7-18
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
17-15
18-16
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-17
8-18
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
18-17
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
9-18
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
Round 16
1-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
18-10
Round 17
3-1
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
2-18
Round 18 is opposite of round 1, 19 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12
1-14 and 1-16 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 19 or 20:
Round 1
1-4
2-3
19-5
18-6
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
20-12
Round 2
5-1
4-2
6-19
7-18
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
3-20
Round 3
1-6
2-5
3-4
19-7
18-8
17-9
16-10
15-11
14-12
20-13
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-19
9-18
10-17
11-16
12-15
13-14
4-20
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
19-9
18-10
17-11
16-12
15-13
20-14
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-19
11-18
12-17
13-16
14-15
5-20
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
19-11
18-12
17-13
16-14
20-15
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-19
13-18
14-17
15-16
6-20
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
19-13
18-14
17-15
20-16
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-19
15-18
16-17
7-20
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
19-15
18-16
20-17
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-19
17-18
8-20
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
19-17
20-18
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
18-19
9-20
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
20-19
Round 16
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
10-20
Round 17
1-20
2-19
3-18
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
Round 18
1-2
19-3
18-4
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
20-11
Round 19
3-1
4-19
5-18
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
2-20
Round 20 is opposite of round 1, 21 opposite of 2 etc.

 
 You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1, or you can begin with the row 1-18
and end with the row 17-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12
1-14, 1-16 and 1-18 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 21 or 22:
Round 1
1-4
2-3
21-5
20-6
19-7
18-8
17-9
16-10
15-11
14-12
22-13
Round 2
5-1
4-2
6-21
7-20
8-19
9-18
10-17
11-16
12-15
13-14
3-22
Round 3
1-6
2-5
3-4
21-7
20-8
19-9
18-10
17-11
16-12
15-13
22-14
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-21
9-20
10-19
11-18
12-17
13-16
14-15
4-22
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
21-9
20-10
19-11
18-12
17-13
16-14
22-15
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-21
11-20
12-19
13-18
14-17
15-16
5-22
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
21-11
20-12
19-13
18-14
17-15
22-16
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-21
13-20
14-19
15-18
16-17
6-22
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
21-13
20-14
19-15
18-16
22-17
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-21
15-20
16-19
17-18
7-22
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
21-15
20-16
19-17
22-18
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-21
17-20
18-19
8-22
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
21-17
20-18
22-19
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
18-21
19-20
9-22
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
21-19
22-20
Round 16
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
20-21
10-22
Round 17
1-20
2-19
3-18
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
22-21
Round 18
21-1
20-2
19-3
18-4
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
11-22
Round 19
1-22
2-21
3-20
4-19
5-18
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
Round 20
1-2
21-3
20-4
19-5
18-6
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
22-12
Round 21
3-1
4-21
5-20
6-19
7-18
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
2-22
Round 22 is opposite of round 1, 23 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1, or you can begin with the row 1-18
and end with the row 17-1, or you can begin with the row 1-20
and end with the row 19-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12,
1-14, 1-16, 1-18 and 1-20 is not 1 versus smallest or biggest even number.
 

Schedule for 23 or 24:
Round 1
1-4
2-3
23-5
22-6
21-7
20-8
19-9
18-10
17-11
16-12
15-13
24-14
Round 2
5-1
4-2
6-23
7-22
8-21
9-20
10-19
11-18
12-17
13-16
14-15
3-24
Round 3
1-6
2-5
3-4
23-7
22-8
21-9
20-10
19-11
18-12
17-13
16-14
24-15
Round 4
7-1
6-2
5-3
8-23
9-22
10-21
11-20
12-19
13-18
14-17
15-16
4-24
Round 5
1-8
2-7
3-6
4-5
23-9
22-10
21-11
20-12
19-13
18-14
17-15
24-16
Round 6
9-1
8-2
7-3
6-4
10-23
11-22
12-21
13-20
14-19
15-18
16-17
5-24
Round 7
1-10
2-9
3-8
4-7
5-6
23-11
22-12
21-13
20-14
19-15
18-16
24-17
Round 8
11-1
10-2
9-3
8-4
7-5
12-23
13-22
14-21
15-20
16-19
17-18
6-24
Round 9
1-12
2-11
3-10
4-9
5-8
6-7
23-13
22-14
21-15
20-16
19-17
24-18
Round 10
13-1
12-2
11-3
10-4
9-5
8-6
14-23
15-22
16-21
17-20
18-19
7-24
Round 11
1-14
2-13
3-12
4-11
5-10
6-9
7-8
23-15
22-16
21-17
20-18
24-19
Round 12
15-1
14-2
13-3
12-4
11-5
10-6
9-7
16-23
17-22
18-21
19-20
8-24
Round 13
1-16
2-15
3-14
4-13
5-12
6-11
7-10
8-9
23-17
22-18
21-19
24-20
Round 14
17-1
16-2
15-3
14-4
13-5
12-6
11-7
10-8
18-23
19-22
20-21
9-24
Round 15
1-18
2-17
3-16
4-15
5-14
6-13
7-12
8-11
9-10
23-19
22-20
24-21
Round 16
19-1
18-2
17-3
16-4
15-5
14-6
13-7
12-8
11-9
20-23
21-22
10-24
Round 17
1-20
2-19
3-18
4-17
5-16
6-15
7-14
8-13
9-12
10-11
23-21
24-22
Round 18
21-1
20-2
19-3
18-4
17-5
16-6
15-7
14-8
13-9
12-10
22-23
11-24
Round 19
1-22
2-21
3-20
4-19
5-18
6-17
7-16
8-15
9-14
10-13
11-12
24-23
Round 20
23-1
22-2
21-3
20-4
19-5
18-6
17-7
16-8
15-9
14-10
13-11
12-24
Round 21
1-24
2-23
3-22
4-21
5-20
6-19
7-18
8-17
9-16
10-15
11-14
12-13
Round 22
1-2
23-3
22-4
21-5
20-6
19-7
18-8
17-9
16-10
15-11
14-12
24-13
Round 23
3-1
4-23
5-22
6-21
7-20
8-19
9-18
10-17
11-16
12-15
13-14
2-24
Round 24 is opposite of round 1, 25 opposite of 2 etc.


You can also begin with the row 1-6 and end with the row 5-1, or
you can begin with the row 1-8 and end with the row 7-1, or you can begin
with the row 1-10 and end with the row 9-1, or you can begin
with the row 1-12 and end with the row 11-1, or you can begin with row 1-14
and end with the row 13-1, or you can begin with the row 1-16
and end with the row 15-1, or you can begin with the row 1-18
and end with the row 17-1, or you can begin with the row 1-20
and end with the row 19-1, or you can begin with the row 1-22
and end with the row 21-1. That's because 1-6, 1-8, 1-10, 1-12, 1-14
1-16, 1-18, 1-20 and 1-22 is not 1 versus smallest or biggest even number.