VVM 2015

* Vestvågøymesterskapet 5.runde *

* Vestvågøy Championship 5th round *

* Deep Rybka 4 with 150 minutes full analysis
*

Oversettelse fra engelsk til norsk / translation from English to Norwegian:
defence = forsvar

further deteriorates the position = forverrer stillingen ytterligere
keeps an even firmer grip = holder et enda fastere grep
relax = slappe av
otherwise it's curtains at once = ellers er det teppefall (les: over) med en gang
doesn't change anything anymore = endrer ikke noe lenger
does not improve anything = forbedrer ingenting
threatens = truer
hangs on = henger med / "overlever" fortsatt en stund
counterplay = motspill
a forceful and devastating end = en sterk og ødeleggende avslutning
passed pawn = fribonde
cannot change destiny = kan ikke forandre skjebnen
prepares the advance = forbereder avanseringen / framrykkingen
a fruitless try to alter the course of the game = et resultatløst forsøk på å endre spillets gang
hardly improves anything = forbedrer neppe noe
does not save the day = redder ikke dagen
doesn't change the outcome of the game = endrer ikke utfallet av partiet
mate attack pinning = mattangrep og brikke som ikke kan slås (her: absolutt binding)

does not solve anything = løser ingenting
sidelines = sidevarianter
less advisable is
= mindre tilrådelig / anbefalt er
salvation = redning
might be the shorter path = kan være en kortere rute
leaving no more doubts = levner / etterlater ingen tvil
sealing the opponent's fate = besegler / avgjør / bekrefter motstanderens skjebne
skewer = spidder
deflection (in chess is it a tactic that forces an opposing piece to leave the square,
rank or file it occupies, thus exposing the king or another valuable piece.
It is typically used in the context of a combination or attack, where the deflected piece
is critical to the defence) =
i sjakk er det en taktikk som tvinger en viktig forsvarsbrikke til å forlate feltet,
raden eller linjen som den er på. På denne måten / dermed utsettes kongen eller en annen verdifull brikke for angrep.
Brukes vanligvis i sammenheng med en kombinasjon eller et angrep, der brikken som blir angrepet
er kritisk til forsvaret (og ikke kan flyttes uten at det blir kritisk). En litt fri oversettelse dette.

a last effort to resist the inevitable = et siste forsøk på å stå imot det uunngåelige
consolidates = (her) styrker kontrollen over
can't move = kan ikke flytte
terrible, but the game is lost in any case = forferdelig, men partiet er tapt uansett / i alle fall
the saving move = redningstrekket
noen oversettelser finner dere i tidligere runder