Chess videos
Sjakkvideoer

     Undefended pieces
Forsvarsløse brikker
Pawn structure
Bondestruktur
     Coordination
Samspill
Strategy
Strategi
Typical mistakes
Vanlige feil
Traps
Feller
The pin
Binding
Pattern recognition
Mønstergjenkjenning
The dscovered attack
Avdekker
Queen endings
Dronningsluttspill
Double attack
Dobbeltangrep
Rook endings
Tårnsluttspill
The x-ray attack
Røntgenangrep
Knight & bishop
Springer & løper
Open files
Åpne linjer
Opposition
Opposisjon
   Middle game
Midtspill
   Check mate patterns
Sjakk matt-mønster

The secrets of strong players
* YouTube *
Hemmeligheter til sterke spillere.