LM 2019

* Lofotmesterskapet 4.runde *


* 120 minutter med Komodo 10-analyse,
flere varianter og instruktive kommentarer. *
 
 
[Round "4"]
[White "Søderholm, Markus"]
[Black "Fagerheim, Lars"]
[Result "1/2-1/2"]
[ECO "B01"]
[WhiteElo "1399"]
[Annotator "Komodo 12 64-bit Monte-Carlo (120m)"]
[PlyCount "68"]
 
{B01: Scandinavian Defence} 1. e4 d5 2. exd5 Qxd5 {White king safety dropped}
3. Nc3 {White threatens to win material: Nc3xd5} Qa5 {Går også an å bruke
Dd6 Begge trekkene kan føre til c6 og Dc7} 4. Nf3 Nf6 5. h3 {Consolidates g4}
(5. Bc4 Bf5 $14) ({Det trekket som er oftest spilt er} 5. d4 {Det er ikke så
mange som velger å spille Lg4 for å spille Lxf3 Da er hensikten heller at
man vil spille Lh5 og Lg6 hvis Lh5 blir truet.}) 5... h6 {Prevents intrusion
on g5 Dette trekket kan svart vente med til hvit har åpnet opp for løperen.}
6. Bd3 {Litt rart å sette løperen foran bonden på d2 Ikke den mest
naturlige plassen å plassere løperen, for her blir den fort et angrepsmål.}
c6 {Covers b5} 7. O-O Nbd7 8. b3 {Ld3 sperrer jo den andre utgangen for Lc1} (
8. Ne4 Nxe4 9. Bxe4 Nf6 $11) 8... e6 {Secures d5+f5} 9. Qe2 Bd6 10. Bb2 Nc5 11.
Ne4 (11. Bc4 O-O $14 (11... b5 12. d4 (12. a3 $1 bxc4 13. b4) 12... bxc4 13.
dxc5 Bxc5 {Svart må tenke litt på at cxb3 åpner opp for tårnangrep mot
dronninga.}) 12. d4 Ncd7) 11... Ncxe4 12. Bxe4 Nxe4 13. Qxe4 {Black has the
pair of bishops} Bf8 (13... Qd5 14. Qg4 Rg8 15. Rfe1 $14) 14. c4 (14. Rae1 Qd5
15. Qg4 h5 $16) 14... Bd7 $2 (14... Qf5 15. Qxf5 exf5 16. Rfe1+ Be6 17. Nd4 $16
) 15. Bc3 (15. Ne5 $5 Qc7 16. Qg4 $16) 15... Qf5 $16 16. Qe3 (16. Qxf5 {
er fullt spillbart.}) 16... Bc5 17. d4 Be7 18. g4 {White threatens to win
material: g4xf5} ({Bedre er} 18. d5 cxd5 19. cxd5 O-O $16 20. g4 Qh7 21. d6 $1
Bxd6 $4 22. Rfd1) 18... Qh7 $14 19. Ne5 Rd8 20. Nxd7 {Unødvendig å bytte av
en god springer mot en dårlig løper.} (20. Rae1 $5 $14 {deserves
consideration}) (20. f4 {er også et bra alternativ.}) 20... Rxd7 $11 21. d5 (
21. Rae1 h5 22. g5 O-O $15) 21... cxd5 22. cxd5 Rxd5 23. Qxa7 O-O {Black
castles and improves king safety} 24. Qxb7 Bc5 (24... Bh4 25. Rae1 $15) 25. Bb4
$11 Qd3 26. Bxc5 Rxc5 27. Qg2 Rc3 28. Kh2 Rfc8 29. Rfd1 {White threatens to
win material: Rd1xd3} Qe2 30. f4 $4 {Egentlig et trekk som taper for hvit.} (
30. Re1 $142 {would allow White to play on} Qa6 31. Qe4 $11) 30... Qe3 $19 31.
Qf1 $4 {shortens the misery for White} (31. Re1 Qxf4+ 32. Kh1 $19) 31... Rc2+ (
31... Qg3+ 32. Kh1 Rc2 33. Rd8+ Rxd8 34. Qf2 Rxf2 35. Rg1 Qxh3#) 32. Kh1 (32.
Rd2 {does not solve anything} Rxd2+ 33. Qg2 Rxg2+ 34. Kxg2 Rc2+ 35. Kh1 Qxh3+
36. Kg1 Qg2#) 32... Qe4+ {Finner ikke Dg3 og da går halve poenget tapt.
Overser at hvits dronning er overbelastet og ikke kan dekke både h2 og h3} (
32... Qg3 33. Rd8+ Rxd8 34. Qf2 Rxf2 35. Rg1 Qxh3#) 33. Kg1 Qe3+ ({En annen
mulighet er} 33... R8c3 {med trusselen Tg3+}) 34. Kh1 Qe4+ {Svart ser ikke at
hvit er fanget i mattnettet. At trekket som skal utføres, ikke er en direkte
sjakk, gjør det vanskeligere å få øye på.} (34... Qg3 35. Rd8+ Rxd8 36.
Qf2 Rxf2 37. g5 Qh2#) 1/2-1/2