VVM 2015

* Vestvågøymesterskapet 1.runde *

* Vestvågøy Championship 1st round *

* Deep Rybka 4 with 150 minutes full analysis
*

Oversettelse fra engelsk til norsk / translation from English to Norwegian:
secures = (sjakk) sikrer kontroll over
doesn't change anything anymore = endrer ikke noe lenger
does not solve anything = løser ikke noe
seems even better = virker enda bedre
terrible, but the game is lost in any case = forferdelig, men spillet er tapt i alle fall
cannot undo what has already been done = kan ikke gjøre om det som allerede er gjort
makes it even easier for = gjør det enda enklere for

is one last hope = er siste håp
does not win a prize = vinner ingen pris
is not much help = er ikke mye til hjelp

doesn't get the cat off the tree = får ikke katta ned fra treet

does not help much = hjelper ikke mye
does not improve anything = forbedrer ikke noe

doesn't get the bull off the ice = får ikke oksen av isen
cannot change destiny = kan ikke endre skjebnen
threatens to win material
= truer med å vinne materiell
prevents intrusion on = hindrer inntrenging på
is behind in developement = er på etterskudd med utviklingen
has an active position = har en aktiv stilling
should quickly conclude development = bør få fart på utviklingen

deflection = (sjakk) taktikk som får en brikke hos motstanderen til å forlate et viktig felt
another step towards the grave = et nytt skritt mot graven
discovered attack
= (sjakk) angrep ved at en brikke flyttes av veien for en annen
there is nothing better in the position = det er ingenting bedre i stillingen
is no salvation = er ingen redning
might be the shorter path
= kan være en raskere rute
keeps an even firmer grip = holder et enda fastere grep
can already relax
= kan allerede slappe av
a last effort to resist the inevitable = et siste forsøk på å motstå det uunngåelige
doesn't do any good = gjør ikke noe godt
hardly improves anything = forbedrer neppe noe
cannot change what is in store = (uttrykk vi ikke bruker i Norge) kan ikke endre hva som er i butikken
throws away the game
= (her) ødelegger stillingen
gives the opponent counterplay = lar motstanderen få motspill
would be a reprieve
= ville være en utsettelse(?) / ville være en benådning(?)
a blunder in a bad position = en tabbe i en dårlig stilling
is a useless try
= er et ubrukelig forsøk
is easily refuted = er enkelt gjendrevet (motbevist)
covers = beskytter / har kontroll over

piece can't move = brikke kan ikke flytte
transit from better to worse = (her) blir en dårligere stilling
would have made live much easier for = ville ha gjort livet mye enklere for
forging ahead of the opponent
= komme motstanderen i forkjøpet
combination = kombinasjon, som i sjakk er en trekksekvens som medfører at motspilleren
gis få eller ingen valgmuligheter (trekktvang), ikke sjelden ved hjelp av et offer.
Hensikten er å oppnå et taktisk mål, som kan være:
sjakk matt, materiell gevinst, forbedret stilling, patt eller evig sjakk
is worthy of consideration = er verd en overveielse (vurdering)
not a good decision, because now the opponent is right back in the game
=
ikke en god beslutning , fordi nå er motstanderen rett tilbake i spillet
should be investigated more closely = burde undersøkes nærmere
lets it slip away = lar det glippe / mislykkes
it becomes clear that Black will call all the shots
= vanskelig å oversette,
men vil vel være noe som å ha et veldig kraftig initiativ, der hvit
bare må forsvare seg mot alle (riktige) trekk som svart utfører