* Slik er en perfekt terminliste *

I en perfekt Berger terminliste har ingen samme farge i de 2 første eller 2 siste rundene.
Man skal kun ha samme farge 2 runder på rad en gang hver halvdel.

I tillegg kan man få samme farge 2 runder på rad i overgangen fra første til andre halvdel.

I lagidrett har ingen 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad i starten eller slutten.
Man skal kun ha 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad en gang hver halvdel.
I tillegg kan man få 2 hjemme- eller 2 bortekamper på rad i overgangen fra første til andre halvdel.


Spilleren eller laget med nr.1 må alltid møte et partallnr. som ikke er minst eller størst i 1.runde.
FIDE, Norges Sjakkforbund og Turneringsservice får feil, siden 1 møter største partall i 1.runde.

Hvis det er odde antall deltakere, så er det motstanderen til det høyeste tallet som har walk-over.

Terminliste for 4
Runde Erstatt tallene med navn eller lag.
1 1-2 4-3
2 3-1 2-4
3 1-4 2-3
4 4-1 3-2
5 2-1 3-4
6 1-3 4-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig: 1 og 3; 2 og 4
Terminliste for 6
1 1-4 2-3 6-5
2 5-1 4-2 3-6
3 1-6 2-5 3-4
4 1-2 5-3 6-4
5 3-1 4-5 2-6
6 4-1 3-2 5-6
7 1-5 2-4 6-3
8 6-1 5-2 4-3
9 2-1 3-5 4-6
10 1-3 5-4 6-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 4; 2 og 5; 3 og 6
Terminliste for 8
1 1-4 2-3 7-5 8-6
2 5-1 4-2 6-7 3-8
3 1-6 2-5 3-4 8-7
4 7-1 6-2 5-3 4-8
5 1-8 2-7 3-6 4-5
6 1-2 7-3 6-4 8-5
7 3-1 4-7 5-6 2-8
8 4-1 3-2 5-7 6-8
9 1-5 2-4 7-6 8-3
10 6-1 5-2 4-3 7-8
11 1-7 2-6 3-5 8-4
12 8-1 7-2 6-3 5-4
13 2-1 3-7 4-6 5-8
14 1-3 7-4 6-5 8-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 5; 2 og 6; 3 og 7; 4 og 8
Alternativ:
Runde 3,4,5,6,7,1,2,10,11,12,13,14,8,9

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 9

I runde 3 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 10
1 1-4 2-3 9-5 8-6 10-7
2 5-1 4-2 6-9 7-8 3-10
3 1-6 2-5 3-4 9-7 10-8
4 7-1 6-2 5-3 8-9 4-10
5 1-8 2-7 3-6 4-5 10-9
6 9-1 8-2 7-3 6-4 5-10
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
8 1-2 9-3 8-4 7-5 10-6
9 3-1 4-9 5-8 6-7 2-10
10 4-1 3-2 5-9 6-8 7-10
11 1-5 2-4 9-6 8-7 10-3
12 6-1 5-2 4-3 7-9 8-10
13 1-7 2-6 3-5 9-8 10-4
14 8-1 7-2 6-3 5-4 9-10
15 1-9 2-8 3-7 4-6 10-5
16 10-1 9-2 8-3 7-4 6-5
17 2-1 3-9 4-8 5-7 6-10
18 1-3 9-4 8-5 7-6 10-2
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 6; 2 og 7; 3 og 8; 4 og 9; 5 og 10
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,1,2,12,13,14,15,16,17,18,10,11

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 11

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,1,2,3,4,14,15,16,17,18,10,11,12,13

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 13

I runde 3 og 5 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 12
1 1-4 2-3 11-5 10-6 9-7 12-8 12
2 5-1 4-2 6-11 7-10 8-9 3-12 13
3 1-6 2-5 3-4 11-7 10-8 12-9 14
4 7-1 6-2 5-3 8-11 9-10 4-12 15
5 1-8 2-7 3-6 4-5 11-9 12-10 16
6 9-1 8-2 7-3 6-4 10-11 5-12 17
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 12-11 18
8 11-1 10-2 9-3 8-4 7-5 6-12 19
9 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 20
10 1-2 11-3 10-4 9-5 8-6 12-7 21
11 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8 2-12 22
Rundene til høyre er motsatt av rundene til venstre på samme linje.
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 7; 2 og 8; 3 og 9; 4 og 10; 5 og 11; 6 og 12
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,10,11,1,2,14,15,16,17,18,19,20,21,22,12,13

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 13

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,10,11,1,2,3,4,16,17,18,19,20,21,22,12,13.14,15

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 15

Alternativ 3:
Runde 7,8,9,10,11,1,2,3,4,5,6,18,19,20,21,22,12,13.14,15,16,17

Betyr at man starter første halvdel
med runde 7 og avslutter med runde 6
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 17

I runde 3,5 og 7 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 14
1 1-4 2-3 13-5 12-6 11-7 10-8 14-9 14
2 5-1 4-2 6-13 7-12 8-11 9-10 3-14 15
3 1-6 2-5 3-4 13-7 12-8 11-9 14-10 16
4 7-1 6-2 5-3 8-13 9-12 10-11 4-14 17
5 1-8 2-7 3-6 4-5 13-9 12-10 14-11 18
6 9-1 8-2 7-3 6-4 10-13 11-12 5-14 19
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 13-11 14-12 20
8 11-1 10-2 9-3 8-4 7-5 12-13 6-14 21
9 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 14-13 22
10 13-1 12-2 11-3 10-4 9-5 8-6 7-14 23
11 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 24
12 1-2 13-3 12-4 11-5 10-6 9-7 14-8 25
13 3-1 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 2-14 26
Rundene til høyre er motsatt av rundene til venstre på samme linje.
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 8; 2 og 9; 3 og 10; 4 og 11; 5 og 12; 6 og 13; 7 og 14
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,2,16,17,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,14,15

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 15

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,10,11,12,13,1,2,3,4,18,19,20,21,22,23,24,25,26,14,15.16,17

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 17

Alternativ 3:
Runde 7,8,9,10,11,12,13,1,2,3,4,5,6,20,21,22,23,24,25,26,14,15,16,17,18,19

Betyr at man starter første halvdel
med runde 7 og avslutter med runde 6
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 19

Alternativ 4:
Runde 9,10,11,12,13,1,2,3,4,5,6,7,8,22,23,24,25,26,14,15,16,17,18,19,20,21

Betyr at man starter første halvdel
med runde 9 og avslutter med runde 8
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 21

I runde 3,5,7 og 9 starter ikke 1 mot minste eller største partall.
Terminliste for 16
1 1-4 2-3 15-5 14-6 13-7 12-8 11-9 16-10 16
2 5-1 4-2 6-15 7-14 8-13 9-12 10-11 3-16 17
3 1-6 2-5 3-4 15-7 14-8 13-9 12-10 16-11 18
4 7-1 6-2 5-3 8-15 9-14 10-13 11-12 4-16 19
5 1-8 2-7 3-6 4-5 15-9 14-10 13-11 16-12 20
6 9-1 8-2 7-.3 6-4 10-15 11-14 12-13 5-16 21
7 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6 15-11 14-12 16-13 22
8 11-1 10-2 9-3 8-4 7-5 12-15 13-14 6-16 23
9 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7 15-13 16-14 24
10 13-1 12-2 11-3 10-4 9-5 8-6 14-15 7-16 25
11 1-14 2-13 3-12 4-11 5-10 6-9 7-8 16-15 26
12 15-1 14-2 13-3 12-4 11-5 10-6 9-7 8-16 27
13 1-16 2-15 3-14 4-13 5-12 6-11 7-10 8-9 28
14 1-2 15-3 14-4 13-5 12-6 11-7 10-8 16-9 29
15 3-1 4-15 5-14 6-13 7-12 8-11 9-10 2-16 30
Rundene til høyre er motsatt av rundene til venstre på samme linje.
Disse har ikke hjemmekamp samtidig:
1 og 9; 2 og 10; 3 og 11; 4 og 12; 5 og 13; 6 og 14; 7 og 15; 8 og 16
Alternativ 1:
Runde 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,16,17

Betyr at man starter første halvdel
med runde 3 og avslutter med runde 2
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 17

Alternativ 2:
Runde 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,16,17,
18,19

Betyr at man starter første halvdel
med runde 5 og avslutter med runde 4
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 19

Alternativ 3:
Runde 7,8,9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4,5,6,22,23,24,25,26,27,28,29,30,16,17,18,19,20,21

Betyr at man starter første halvdel
med runde 7 og avslutter med runde 6
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 21

Alternativ 4:
Runde 9,10,11,12,13,14,15,1,2,3,4,5,6,7,8,24,25,26,27,28,29,30,16,17,18,19,20,21,
22,23

Betyr at man starter første halvdel
med runde 9 og avslutter med runde 8
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 23

Alternativ 5:
Runde 11,12,13,14,15,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,26,27,28,29,30,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25

Betyr at man starter første halvdel
med runde 11 og avslutter med runde 10
mens en dobbeltrunde avsluttes med runde 25

I runde 3,5,7,9 og 11 starter ikke 1 mot minste eller største partall.

Konstruksjonen av en terminliste er logisk: Alltid begynner runde 1 mot et partall
som ikke er det minste eller det største. Motstanderen til 1 økes med 1 for hver runde.
I samme runde, så vil hvit (eller hjemmelaget), øke med 1, mens svart (eller
bortelaget) vil minske med 1 inntil det ikke lenger går an. Det nest høyeste tallet
i tabellen spiller mot 1 høyere enn 1 sin motstander. Eksempel hvis 1-4 i runde 1
for 16 personer/lag så vil det bli 15-5 siden 5 er 1 mer enn 4
Det høyeste tallet åpner i runde 1 alltid med hvit (eller hjemmekamp)
mot det tallet som ennå ikke er brukt etter nevnte regler.
Det høyeste tallet sin motstander øker med 1 annenhver runde.

Hvis et lag spiller hvit (eller har hjemmekamp) i runde 1
så vil det få svart (eller bortekamp) i runde 2
Hvis et lag spiller hvit (eller har hjemmekamp) i runde 3
så vil det få svart (eller bortekamp) i runde 4
Hvis et lag spiller hvit (eller har hjemmekamp) i runde 5
så vil det få svart (eller bortekamp) i runde 6
Hvis et lag spiller hvit (eller har hjemmekamp) i runde 7
så vil det få svart (eller bortekamp) i runde 8 osv.
Dette gjelder inntil runden med 1-2
Altså ikke hvis 1-2 møtes i runde 4, 6, 8 osv.
Hvis et lag spiller hvit (eller har hjemmekamp) i nest siste runde,
så vil det få svart (eller bortekamp) i siste runde.

2 og 2+(høyeste tall:2) vil alltid ha hvit (hjemme) annenhver runde.
Eksempel for 16 personer/lag, så vil 2 og 10 (fordi 2+(16:2) = 10)
alltid ha hvit (hjemmekamp) annenhver runde.
Den laveste halvparten vil få 2 hvite på rad som følger:
Hvis f.eks. 1-4 er runde 1 og det er 16 personer/lag, så vil
3 få hvit i runde 2 og 3; 4 få hvit i runde 4 og 5; 5 få hvit i runde 6 og 7;
6 få hvit i runde 8 og 9; 7 få hvit i runde 10 og 11; 8 få hvit i runde 12 og 13;
mens unntaket blir 1 som får hvit i runde 13 og 14
Laveste halvpart + (høyeste:2) får aldri hvit eller hjemmekamp samtidig.
Eksempel 16 personer/lag, så vil 1 og 9; 2 og 10; 3 og 11;
4 og 12; 5 og 13; 6 og 14; 7 og 15; 8 og 16 aldri ha hvit eller hjemmekamp samtidig.

Når du har skjønt systemet, så kan du i teorien lage perfekte terminlister uansett antall.

NB! Jeg har ikke Copyright for oppsettet som gjelder 4 personer/lag.
Sjakkforbundet, Turneringsservice og sjakklubber får bruke systemet fritt!
Da unngår man at noen åpner 2 første runder med samme farge i Berger (alle møtes)
og dobbeltrundeoppsett blir perfekt uansett hvor mange som spiller Berger.

Copyright © Den perfekte terminliste ble oppdaget av
Lars Asbjørn Stensen i 1991

I will appreciate if you write in my 
before you leave my homepage!

 

Oppdatert 13.oktober 2013 og 29.september 2019