VVM 2015

* Vestvågøymesterskapet 3.runde *

* Vestvågøy Championship 3rd round *

* Deep Rybka 4 with 150 minutes full analysis
*

Oversettelse fra engelsk til norsk / translation from English to Norwegian:
classical = klassisk (her: noe som er utmerket og har varig, «udødelig» verdi eller er av tidløs, høy kvalitet)
early deviations = tidlig avvik
gets more space = får mer plass
has a cramped position = har en hemmet stilling (som er til hinder for å utfolde seg fritt)
defence = forsvar
can't move = kan ikke røre på seg / kan ikke flytte
the final mistake, not that it matters anymore = den avgjørende feil, ikke at det betyr noe lenger
consolidates = styrker
crumbles in face of a dire situation = kollapser i møte med en desperat situasjon /
smuldrer opp i møte med en forferdelig situasjon
mate attack = mattangrep
does not solve anything = løser ingenting
should not be overlooked = bør ikke bli oversett
loses the upper hand
= mister overtaket
sacrifices material = ofrer materiell
with this move Black loses his initiative = med dette trekket mister svart initiativet

would have given Black a clear advantage = ville ha gitt svart en klar fordel
The black bishop on an outpost = den svarte løperen på en utpost (det vil si
at den er på et felt på motstanderens side av brettet, som er forsvart av egen ytterste bonde
i en bondekjede, samtidig som den ikke kan angripes av motstanderens bønder)
is noteworthy = er bemerkelsesverdig

Black has a new protected passed pawn: d5 = svart har en ny beskyttet fribonde: d5
prepares = forbereder
might be the shorter path = kan være en kortere rute
is no salvation = er ingen redning
hardly improves anything
= forbedrer neppe noe
finishes off the opponent = ekspederer / kvitter seg med motstanderen
praying for a miracle = ber om et mirakel
does not save the d
ay = redder ikke dagen
does not improve anything = forbedrer ikke noe

doesn't do any good = gjør ikke noe godt
noen oversettelser finner dere i tidligere runder