LM 2019

* Lofotmesterskapet 7.runde *


* 120 minutter med Komodo 10-analyse,
flere varianter og instruktive kommentarer. *
 
Lars F. - Jan Willy 1-0 (ikke spilt)
 
 
 
 
2019.11.27"]
[Round "7"]
[White "Larsen, Rune"]
[Black "Lien, truls"]
[Result "1-0"]
[ECO "C41"]
[WhiteElo "1158"]
[Annotator "Komodo 12 64-bit Monte-Carlo (120m)"]
[PlyCount "99"]
[SourceDate "2020.05.15"]
[SourceVersionDate "2020.05.15"]
 
{C41: Philidor Defence} 1. e4 d6 2. Nf3 Nf6 {Black threatens to win material:
Nf6xe4} 3. Nc3 Nbd7 {Et trekk som også hindrer at dronningene byttes av.} 4.
d4 e5 5. Bc4 Be7 {Black has a cramped position. Black's piece can't move: c8}
6. O-O h6 {Consolidates g5 Hvit er neppe fristet til å bytte av på f6 så
lenge svart kan slå tilbake med Sbd7 så litt unødvendig trekk.} 7. b3 {
Det ser keitete ut å spille b3 når man har spilt Lc4 Det begrenser
mulighetene til denne løperen. Kanskje bedre å spille h3 fulgt av Le3 uten
å bli forstyrret av Sg4} (7. h3 c6 $14) 7... c6 {Secures b5} 8. dxe5 {Litt
unødvendig kanskje.} dxe5 9. Bb2 b5 {Black threatens to win material: b5xc4} (
9... O-O 10. Qe2 $11) 10. Bd3 {Black king safety improved} b4 {Black threatens
to win material: b4xc3} (10... O-O 11. a4 b4 12. Nb1 $11) 11. Ne2 {Her tenker
hvit altfor kortsiktig. Denne løperen har jo et fint felt på c4 så da bør
man spille Sb1-Sbd2-Sc4} Qc7 12. c3 {Mer logisk å spille a3 da man helst skal
slå seg ut fra kanten og ikke stille bønder i veien for offiserene.} a5 13.
Rc1 Nc5 {Et tvilsomt trekk om hvit spiller korrekt. Stiller seg i veien for
egen bonde på c6} (13... O-O 14. Ng3 $11) 14. Bc4 {Her kunne hvit ha vunnet
bonde med cxb4 siden både Lb2 og Sf3 peker mot e5} (14. cxb4 axb4 (14... Nxd3
15. Qxd3 axb4 16. Bxe5) 15. Bxe5 Qd7 16. Bxf6 gxf6 $16) 14... Nfxe4 {Bedre å
bruke Sc5 da den bare sperrer for c6-bonden.} (14... Bd6 $5 {has some apparent
merit} 15. Ng3 Ncxe4 16. Nxe4 Nxe4 17. cxb4 axb4 $14) 15. cxb4 $16 Nd7 $2 {
Svart har oppdaget at e5 ikke er godt nok forsvart, men axb4 er bedre.} (15...
axb4 $142 $5 16. Bxe5 Bd6 $16) 16. Bd5 $1 $18 {Deflection: c6 Nå ser man at
Sxe4 ble gjort med feil springer.} Bb7 {Sec5 burde vurderes pga muligheten
bxc5 cxd5} (16... cxd5 17. Rxc7 {Clearance Deflection Pinning}) 17. Bxe4 axb4
18. Bb1 O-O 19. Qc2 g6 20. Rfe1 {Bedre med Sg3 først.} f5 (20... Rfe8 21. Ng3
c5 22. Nxe5 Nxe5 23. Bxe5 $18) 21. Qc4+ ({Avgjørende er} 21. Nf4 $1 {makes it
even easier for White} e4 22. Nxg6 Bf6 23. Nxf8 Rxf8 $18) 21... Kh7 (21... Rf7
{cannot change destiny} 22. Nf4 $1 {Deflection: e5} Nb6 23. Qe6 $18 (23. Bxe5
$6 Nxc4 24. Bxc7 Na3 $18)) 22. Qe6 {Overser røntgenangrepet mot Le7 hvis Sf4!}
(22. Nf4 $142 $1 {secures victory} Nb6 23. Bxe5 $18) 22... Nc5 23. Qxe5 ({
Spillbart er også} 23. Rxc5 Bxc5 24. Nxe5 Qd6 25. Nf4) 23... Qxe5 ({Bedre er} 
23... Bd6 24. Qe3 Rfe8 25. Ng5+ Kg8 $18) 24. Nxe5 Bf6 {Kollaps! Fjerner
brikken som beskytter Sc5} (24... Ne4 $18 {what else?}) 25. Rxc5 Rad8 (25...
Bg5 {doesn't improve anything} 26. Nd4 Rfe8 27. Ndxc6 $18) 26. Nf4 Rd2 27. Ba1
{Spillbart er også Lc1} (27. Nexg6 $142 $5 {seems even better} Re8 28. Be5 Bc8
$18) 27... Re8 28. Nfxg6 Red8 29. Bxf5 Rxf2 {Uforståelig trekk.} 30. Kxf2 Kg7
(30... Rd2+ {cannot undo what has already been done} 31. Kg1 Bc8 32. Rxc6 Bxf5
33. Rxf6 h5 34. Rxf5 Rd6 35. Nf4 Rf6 36. Rxf6 Kg7 37. Nd7 Kg8 38. Rg6+ Kf7 39.
Rg7#) 31. Nf4 (31. Ng4 Rd4 32. Nxf6 Rd2+ 33. Kg3 Re2 34. Rxe2 h5 35. Ng4+ Kg8
36. Re8+ Kh7 37. Rh8#) 31... Rd2+ (31... Bc8 {doesn't get the cat off the tree}
32. Nh5+ Kf8 33. Ng6+ Kf7 34. Bxf6 Rd2+ 35. Kg1 Be6 36. Nh8+ Kf8 37. Bxe6 Rd7
38. Bxd7 Kg8 39. Re8+ Kh7 40. Bf5#) 32. Kf1 (32. Kg3 Ba6 33. Rxc6 Rxg2+ 34.
Nxg2 Bc4 35. Rc7+ Bf7 36. Rxf7+ Kh8 37. Bh7 Bg7 38. Ng6+ Kxh7 39. Rxg7#) 32...
Ba6+ (32... Rxa2 {does not save the day} 33. Nh5+ Kg8 34. Nxf6+ Kg7 35. Rxc6
Bxc6 36. Nxc6 Rxa1 37. Nh5+ Kg8 38. Rxa1 Kf7 39. Ra7+ Kg8 40. Bg6 Kf8 41. Ra8#)
33. Kg1 Rxg2+ {Nok et uforståelig tårnoffer.} (33... Bc8 {is not the saving
move} 34. Nh5+ Kg8 35. Nxf6+ Kg7 36. Nfd7 Rxa2 37. Rxc6 Bxd7 38. Rg6+ Kh7 39.
Nxd7 Rxa1 40. Nf6+ Kh8 41. Rg8#) 34. Kxg2 Bf1+ {Er det et relativt håpløst
forsøk på å oppnå patt?} (34... Kg8 {hardly improves anything} 35. Nd7 Bxa1
36. Re8+ Kf7 37. Rf8+ Ke7 38. Rxc6 Bf1+ 39. Kxf1 Be5 40. Ng6#) 35. Kxf1 h5 36.
Nxh5+ Kh6 (36... Kg8 {does not improve anything} 37. Nxf6+ Kf8 38. Ned7+ Kf7
39. Ng4 Kg8 40. Nh6#) 37. Nxf6 Kg7 (37... Kg5 {doesn't change the outcome of
the game} 38. Nf7+ Kf4 39. Re4+ Kf3 40. Ng5#) 38. Nfd7 ({Raskere er} 38. Nfg4
Kg8 39. Nd7 Kf7 40. Nh6#) 38... Kh8 (38... Kh6 {a fruitless try to alter the
course of the game} 39. Nf7+ Kh5 40. Rxc6 Kh4 41. Rh6#) 39. Nxc6+ {Her var det
matt i 2 trekk.} (39. Nf7+ Kg8 40. Nh6#) 39... Kg8 40. Nxb4 {Hvis man ikke er
i super tidsnød, så bør man jo heller fullføre mattangrepet.} (40. Ne7+ Kf7
41. Bg6#) 40... Kf7 41. Be6+ (41. Bd3 Kg8 42. Rc8+ Kf7 43. Rf8#) 41... Ke7 (
41... Ke8 {is no salvation} 42. Rc8+ Ke7 43. Bf6+ Kd6 44. Rc6#) 42. Nc6+ {
Her var det matt i 2 trekk.} (42. Bf6+ Kd6 43. Rc6#) 42... Kd6 43. Rd1+ {
Unødvendig knoting. Bør jo sjekke at brikkene er beskyttet der de står.} (
43. Bf6 Kc7 44. Na5+ Kd6 45. Nb7#) 43... Kxe6 44. a4 (44. Nf8+ Kf7 45. Rf5+ Ke8
46. Rd8#) 44... Kf7 45. Re5 Kg8 (45... Kg6 {doesn't change anything anymore}
46. Rd6+ Kf7 47. Re7+ Kg8 48. Rg6#) 46. Rf5 Kh7 47. Rg5 (47. Nf8+ Kg8 48. Ne7#)
47... Kh6 48. Rg1 Kh7 (48... Kh5 {is not much help} 49. Rd4 Kh6 50. Rh4#) 49.
Rd3 {Denne mattideen kunne ikke hvit overse.} Kh6 50. Rh3# 1-0